Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Προσβολές στα εσπεριδοειδή της Αργολίδας με το "σπάσιμο του χρώματος"

Προσβολές στα εσπεριδοειδή της Αργολίδας με το σπάσιμο του χρώματος
 Υψηλό αριθµό ενηλίκων του εντόµου Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata) κατέγραψε το δίκτυο φεροµονικών παγίδων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ναυπλίου, µε την έναρξη της περιόδου ωρίµανσης στις πρώιµες ποικιλίες και περιοχές εσπεριδοειδών της Αργολίδας.Οι προσβολές αρχίζουν µε την έναρξη ωρίµανσης των καρπών, η οποία υποδηλώνεται από το «σπάσιµο του χρώµατος». Οι προνύµφες ορύσσουν στοές διατροφής εντός της σάρκας των καρπών, αχρηστεύοντας τους.


Ως εκ τούτου οι παραγωγοί πρέπει να ξεκινήσουν αµέσως τους δολωµατικούς ψεκασµούς για τις πρώιµες ποικιλίες και περιοχές µε επανάληψη ανά 7 ηµέρες, ενώ στις υπόλοιπες ποικιλίες 10 µε 15 ηµέρες πριν την εκδήλωση του «σπασίµατος του χρώµατος». 

Το δόλωµα αποτελείται από νερό, υδρολυµένη πρωτεΐνη 2% και ένα κατάλληλο εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και το ψεκαστικό υγρό εφαρµόζεται συγκεντρωµένο µε µορφή χονδρών σταγονιδίων, µε χρήση µπεκ χωρίς βελόνα, σε κλαδιά και καρπούς, ενώ συνίσταται να ψεκάζεται και η περίµετρος του κτήµατος (θάµνοι ή φράκτες). Εναλλακτικά, προτείνεται η χρήση παγίδων µε άµεση ανάρτηση στην πυκνότητα που προβλέπει ο κατασκευαστής και οι ψεκασµοί κάλυψης.

Τετράνυχοι:
 Επέµβαση χρειάζεται σε οπωρώνες που διαπιστώνεται η ύπαρξη κινητών µορφών των ακάρεων του γένους Tetranychus στο 20-30% των φύλλων ή 3 κινητές µορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης. Χρησιµοποιούνται σκευάσµατα που περιέχουν τη δραστική ουσία άλατα καλίου λιπαρών οξέων, ενώ τα προσβεβληµένα δέντρα βοηθούνται µε καλό πότισµα.

Κορυφοξήρα: Ευνοϊκές είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν για τη διασπορά των µολυσµάτων της ασθένειας. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν απότοµο µαρασµό, κιτρίνισµα και ξήρανση φύλλων, κλαδίσκων και βραχιόνων, αποπληξία και µεταχρωµατισµό των αγγείων.
Οι καλλιεργητές καλούνται να αποφεύγουν τις πληγές στα δέντρα, την άρδευση µε τεχνητή βροχή και την υπερβολική αζωτούχο λίπανση. Τέλος, συνιστώνται 3-4 ψεκασµοί χαλκούχων σκευασµάτων, ανά µήνα

Πηγή: agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου