Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Προκήρυξη μια θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας

Προκήρυξη μια θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας
 Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Άργους προκηρύσσει μία (1) θέση Ψυχιατρικής Επιμελητής Β΄ ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Ο επιλεγόμενος ιατρός, θα προσληφθεί στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ και ακολούθως θα εξελιχθεί βαθμολογικά μέσα στο σύστημα, σύμφωνα με τον Ν.3754/2009. Ουδείς μπορεί υποβάλλει υποψηφιότητα σε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομείο αν δεν έχει εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.Δ.67/68 (ΦΕΚ.303/Α)ή δεν έχει νόμιμη απαλλαγή (άρθρο 39,παρ.11 του Ν.2737/99). 


Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί, που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου/ης ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης (άρθρο 37 παρ.4 του Ν.4368/2016, ΦΕΚ.21/Α/2016).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου