Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Τεχνολογία & Τηλεματικές Εφαρμογές στην Ιατρική» στο ΝαύπλιοΕκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Eπιτροπής, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προ- σκαλούμε να συμμετάσχετε στο 5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Τεχνολογία & Τηλεματικές Εφαρμογές στην Ιατρική», που πραγματοποιείται στο Ξενοδοχείο Amalia Hotel στο Ναύπλιο από 2 έως 5 Ιουνίου 2017.

Σε περιόδους συνεχιζόμενης ύφεσης το επίπεδο παροχής υγείας πλήττεται σημαντικά, αφού η φτώχεια επιδεινώνει την υγεία και οι ασθενείς γίνονται περισσότερο ευάλωτοι να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας. Ταυτόχρονα, είναι γνωστό ότι η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να συ- νεισφέρει σημαντικά στην ανεύρεση τόσο διαγνωστικών, όσο και θεραπευτικών λύσεων στην ιατρική. Επίσης, η ραγδαία ανάπτυξη των τηλεματικών εφαρμογών μπορεί να συμβάλλει ουσια- στικά στη διασύνδεση ατόμων και υπηρεσιών, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, πληροφόρησης και εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο.

Πιστεύουμε ότι οι καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν οι τεχνολογικές επιστήμες μπορούν να αποτελέσουν το αντίβαρο στις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης στην υγεία. Καινοτόμες ιδέες, εφαρμογές, υπηρεσίες, επικοινωνίες, συσκευές και φάρμακα μπορούν να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα στους τομείς ενημέρωσης, έρευνας, εκπαίδευσης, διάγνωσης και θεραπείας.

Στα πλαίσια αυτά, ειδικοί από τους τομείς της απεικόνισης, της χειρουργικής, της νευροεπι- στήμης, της βιολογίας, της φαρμακολογίας, καθώς και επιστήμονες από τους χώρους των οικο- νομικών της υγείας και των τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας της πληροφορίας, θα παρουσιά- σουν στο συνέδριο αυτό τις νεότερες εξελίξεις που σχετίζονται με τον ευρύ τομέα της υγείας.

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών, μέσα από στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, κλινικά φροντιστήρια και δορυφορικά συμπόσια δίνεται η δυνατότητα στους συνέδρους διαφόρων ειδικοτήτων, μέσα από ένα πολυθεματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, να διευρύνουν το επιστη- μονικό τους πεδίο και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις. Σας προσκαλούμε να συμ- βάλετε με τη συνεργασία και τις προτάσεις σας, την ενεργό συμμετοχή και την εποικοδομητική αξιολόγησή σας στην επιτυχία και καθιέρωση αυτού του συνεδρίου.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ορέστης Γιωτάκος
(MD, MSc, PhD), Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου