Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Νέα παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων -Εως τις 23 Ιουλίου

Παρατείνεται για 45 ημέρες η προθεσμία υπαγωγής στον ισχύοντα νόμο 4178/2013, για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.

Αυτό αναφέρει κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η οποία δημοσίευτηκε στο ΦΕΚ. Συγκεκριμένα, η προθεσμία παρατείνεται έως τις 23 Ιουλίου 2017, από 8 Ιουνίου 2017 που ήταν αρχικά.


Στην απόφαση προβλέπονται τα εξής:  Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 23-7-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα επτά (47) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου