Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΕπιδαύρουΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Επιδαύρου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00' για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:


1. α) Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» (ως προς το μέρος του διαγωνισμού σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ), συνολικού προϋπολογισμού 118,318,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) κ΄


β) Κατακύρωση ως προς το μέρος του διαγωνισμού σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, στον προσωρινό ανάδοχο. 2. Εισήγηση προς Δ.Σ. για τροποποίηση προϋπολογισμού 2017
3. Εγκριση δαπανών κ΄διάθεση πιστώσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου